ภาษา  

ดูหน้า

บินสบาย ไปญี่ปุ่น กับสายการบิน Japan Airlines

 

 

 

 
 ราคารวมภาษีทุกอย่างแล้ว
 
                                                                                                             
                                         *ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

                                            - สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

                                            - สำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

                                            - ผู้โดยสารต้องเดินทางไปกลับพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน 

                                            - ค่ายกเลิกบัตรโดยสาร 7,000 บาท

                                            - No Show ไม่สามารถขอคืนเงินได้

                                            - หลังจากออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางขาไปได้

                                            - เปลี่ยงแปลงบัตรโดยสาร ขากลับมีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ไม่รวมค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสารใหม่

                                           - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันเดิน จะต้องมีการคำนวณค่าโดยสารใหม่

                                           - อายุบัตรโดยสาร 6 เดือน นับจากวันออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

                                           - โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารโดยละเอียด

                                           - อัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                                                                                         

                                                               สำรองที่นั่งติดต่อ บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส จำกัด โทร. 02-308-2104 ต่อ 410-418


19 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 455 ครั้ง

Engine by shopup.com